2.kuşak - İnfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı

İnfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı
İçeriğe git

2.kuşak

Trantre > İlaçlar > Antibakteriyel Ajanlar > Sefalosporinler
Sefuroksim, Sefoksitin, Sefotetan, Sefuroksim aksetil, Sefaklor, Sefprozil, Lorakarbef
İçeriğe dön