3.kuşak - İnfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı

İnfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı
İçeriğe git

3.kuşak

Trantre > İlaçlar > Antibakteriyel Ajanlar > Sefalosporinler
Seftriakson, Seftazidim, Seftisoksim, Sefotaksim, Sefoperazon-sulbaktam, Seftazidim-avibaktam, Seftolozan-tazobaktam, Sefdinir, Sefditoren pivoksil, Sefiksim, Sefpodoksim proksetil, Seftibuten
İçeriğe dön