Aminopenisilinler: Amoksisilin, Amoksisilin-klavulonat, Ampisilin, Ampisilin-sulbaktam - İnfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı

İnfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı
İçeriğe git

Aminopenisilinler: Amoksisilin, Amoksisilin-klavulonat, Ampisilin, Ampisilin-sulbaktam

Trantre > İlaçlar > Antibakteriyel Ajanlar > Penisilinler
İçeriğe dön