Antifolatlar: Trimetoprim-sulfametoksazol (TMP-SMX) - İnfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı

İnfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı
İçeriğe git

Antifolatlar: Trimetoprim-sulfametoksazol (TMP-SMX)

Trantre > İlaçlar > Antibakteriyel Ajanlar
İçeriğe dön