Antipseudomonal penisilinler: Piperasilin, Piperasilin-tazobaktam - İnfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı

İnfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı
İçeriğe git

Antipseudomonal penisilinler: Piperasilin, Piperasilin-tazobaktam

Trantre > İlaçlar > Antibakteriyel Ajanlar > Penisilinler
İçeriğe dön