Şistozomiyaz - İnfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji Bilişim Ağı

İnfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji Bilişim Ağı
İçeriğe git

Şistozomiyaz

Ders Notları > D3
Giriş
 • Bilharyaz olarak adlandırılır.
 • 1851'de ilk (üriner) şistozomiyazı tanımlayan Theodor Bilharz'dan (1825-1862 Alman parazitolog) gelir.
 • Salyangoz humması ve Katayama humması olarak da bilinir.
 • Schistosoma türündeki asalak solucanların neden olduğu bir hastalıktır.


Etiyoloji
 • Schistosoma cinsindeki yaprak solucanlarının (flukes, trematod) 20 kadar türü vardır.
 • İki major formu vardır.
  • İntestinal
   • S. mansoni: Kolon mezenterik venülleri. Afrika (çoğu), Doğu Akdeniz, Karayipler, Güney Amerika.
   • S. japonicum: İnce barsak mezenterik venülleri. Sadece Asya, batı pasifik bölgesi ülkeleri. Çin, Endonezya, Filipinler, Tayland.
   • S. mekongi: İnce barsak mezenterik venülleri. Güney Doğu Asya mekong nehri boyunca (Kamboçya, Laos, Tayland ve Vietnam)
   • S. intercalatum: Kolon mezenterik venülleri. Orta ve Batı Afrika yağmur ormanları.
  • Ürogenital
   • S. hematobium: Vezikal venöz pleksus. Afrika, Doğu Akdeniz, Hindistan, Türkiye.


Yaşam siklüsü


 • Erişkin solucan (10-15 mm uzunlukta) enfekte bireylerde venlere yerleşir ve yumurtalarını kana bırakır.
 • Kan dolaşımıyla çeşitli dokulara taşınan Schistosoma yumurtalarını idrar ve dışkı yoluyla sulara bırakır.
 • Suda çatlayan yumurtalardan miracidium denen minicik larvalar (titrek kirpikleriyle suda serbestçe yüzen) çıkar.
 • Bu larvalar, ara konak yumuşakçanın (tatlı su salyangozu) içine girer.
   • S. haematobium ve S. intercalatum'da Bulinus cinsi, S. mansoni'de Biomphalaria ve S. japonicum'da Oncomelania cinsi salyangozlar

  • Gelişmesini salyangozda sürdürerek serkarya larvasına dönüşür.
  • Sonra salyangozdan ayrılarak yeniden suda yüzmeye başlar.
    • Memeli bir konakçı olmadan suda sadece 48 saat yaşayabilir.
  • Larvalarla kirlenmiş sularda yüzen ya da çıplak ayakla yürüyen insanın derisinden içeri girer.
    • Rezervuar: Primatlar, kemirgenler, evcil hayvanlar ve insanlar
  • Serkaryalar önce kan damarlarına geçer, birkaç hafta orada kalır, oradan karaciğere giderek olgunlaşır.
  • Olgunluğa ulaşıldığında çiftleşme gerçekleşir ve yumurta üretilir.
  • Yumurtalar mesane ve bağırsağa girer. İdrar ve dışkı yoluyla atılır ve süreç tekrar eder.
  • Kan dolaşımıyla vücudun çeşitli yerlerine ulaşarak hastalık belirtilerine yol açar.
  • Böylece yaşam döngüsü tamamlanmış olur.

  Epidemiyoloji
  • Dünyada yaklaşık 210 milyon kişiyi etfekte olur.
  • Her yıl 12.000-200.000 kişi ağır enfeksiyon geçirmekte ya da hayatını kaybetmektedir.
  • 70'i aşkın ülkede yaklaşık 700 milyon kişi, hastalığın yaygın görüldüğü bölgelerde yaşamaktadır.
  • En yüksek ekonomik etkiye sahip asalak hastalığı olarak sıtmanın hemen ardından gelmektedir.
  • Antik dönemlerden 20. yüzyılın başlarına dek, şistozomiyazın kanlı idrar belirtisi Mısır'da menstrüasyonun erkek versiyonu olarak görülmüş ve erkek çocuklar için bir geçiş töreni olarak değerlendirilmiştir.
  • İhmal edilen tropik hastalık olarak sınıflandırılmaktadır.


  Global şistozomiyaz dağılımı 2012 (WHO)  Risk grupları
  • Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki çocuklar arasında çok yaygındır.
  • Çiftçiler
  • Balıkçılar
  • Gündelik işleri için hastalığın bulaştığı suları kullanan kişiler


  Klinik
  • Birçok kişi semptomsuzdur. Semptom görülürse genellikle 4-6 hafta sürer.
  • Hastalığın ilk belirtisi genel bir hastalık hissi olabilir.
  • Enfeksiyondan sonraki 12 saatte, giriş yerinde "yüzücü kaşıntısı" denen karıncalanma hissi veya hafif makülopapüler raş olabilir.
  • Uyuz ve diğer döküntü türlerini taklit edebilir.

  • Diğer semptomlar 2-10 hafta sonra ortaya çıkabilir ve ateş, ağrı, öksürük, ishal, titreme veya lenfadenopatiyi içerebilir.
  • Yumurtalar beyne veya omuriliğe göç ederse, nöbetler, felçler veya omurilik iltihabı mümkündür.

  - İntestinal şistozomiyaz
  • Yumurtalar bağırsak duvarına yerleşir ve granülomatöz reaksiyona neden olur.
  • Kolonun tıkanmasına ve kan kaybına neden olabilir.
  • Şiş göbekli kimse görünümü verebilir.
  • Yumurtalar ayrıca karaciğere yerleşerek portal hipertansiyona, splenomegali'ye neden olabilir.
  • Özefagus veya GİS'te yaşamı tehdit eden genişlemeler, şişlikler ve yırtılmalar ile kanamalar ile seyredebilir.
  • Nadir durumlarda, merkezi sinir sistemi etkilenir.
  • Kronik aktif şistozomiyazisi olan kişiler tipik semptomlardan şikayet etmeyebilir.


  - Akut form (Katayama ateşi)
  • S. japonicum ve S. mansoni en sık nedenidir.
  • Tanı çok güç olabilir.
  • Yumurtaya karşı immün reaksiyonla gelişir.
  • İlk enfeksiyondan haftalar veya aylar sonra, kan dolaşımından akciğerlerden karaciğere geçerken şistozomül göçüne karşı sistemik bir reaksiyon olarak ortaya çıkabilir.
  • Ateş, bitkinlik, halsizlik, letarji, başağrısı, kas ağrısı, hepatosplenomegali, bronkospazm.
  • Göğüs röntgeninde değişikliklerle birlikte kuru öksürük
  • Daha ziyade uzun süreli seyahatle turistlerde ve göçmenler gibi ilk enfeksiyonu olan kişilerde görülür.
  • Semptomlar kendiliğinden iyileşir, ancak küçük kısmında kalıcı kilo kaybı, ishal, yaygın karın ağrısı ve döküntü olabilir.
  • Sidal ilaçlarla erken tedavi, Kayatama sendromunu alevlendirebilir. Eş zamanlı glukokortikoid tedavi gerekir.  - Kronik form
  • Yumurtaya karşı gelişen enflamatuar reaksiyonlar tablodan sorumludur.
  • Yumurtalar, mesaneye göçüne ve bağırsaklara atılmasına yardımcı olan proteolitik enzimler salgılar.
  • Çoğu enfeksiyon hafif semptomatiktir, endemik bölgelerde anemi ve yetersiz beslenme yaygındır.
  • Karaciğer, dalak, akciğerler veya beyinde granulom (T hücreler, makrofajlar, eozinofilleri içerir) ve ilişkili fibroz ile kendini gösterir.
  • Endemik bölgede uzun süre yaşayanlarda görülür.  - Genitoüriner hastalık
  • S. haematobium, mesane ve üreterler etrafındaki damarlara göç eder.
  • Bu enfeksiyondan 10-12 hafta sonra idrarda kana neden olabilir.
  • Hematüri, dizüri, mesane polipleri/ülserleri, obstruktif üropetiler, hidronefroza ve böbrek yetmezliğine yol açabilir.
  • Mesane kanseri (özellikle skuamöz hücreli) tanısı ve ölüm oranı genellikle etkilenen bölgelerde yüksektir (Mısır'da hastalık kontrolü ile ölüm sayılarında azalma sağlanmıştır)
  • Mesane kanseri riski, sigara içen erkeklerde özellikle yüksek görünmektedir.
  • Kadınlarda HIV bulaşma oranlarının artmasına neden olabilecek genital lezyonlara da yol açabilir.  - Gastrointestinal hastalık
  • S. mansoni ve S. japonicum, gastrointestinal kanal ve karaciğer damarlarına göç eder.
  • Bağırsak duvarındaki yumurtalar ve granulomlar, kanlı diyare, kramp tarzı karın ağrısı ve inflamatuvar kolonik polipozise neden olabilir.
  • Kronik intestinal şistozomiyaz, apandisitin akut komplikasyonları, perforasyon ve kanamaya neden olabilir.
  • Yumurtalar ayrıca karaciğere göç ederek, özellikle uzun süreli ağır enfeksiyonu olan kronik enfeksiyonlu kişilerin %4-8'inde fibrozise yol açar.
  • S. mansoni nedenli GİS şistozomiyazı artan HIV bulaşması ile ilişkilidir..  - Merkezi sinir sistemi hastalığı
  • Serebral granülomatöz hastalığa sıklıkla beyindeki S. japonicum yumurtaları neden olabilir. Nöbet sıklığı bazalden 8 kat daha yüksektir.
  • S. mansoni ve S. haematobium kaynaklı omuruliğin granülomatöz lezyonları flask paraliziyle birlikte transvers miyelite yol açabilir.
  • Çoklu, büyük granülomlarla çevrili çok sayıda yumurtanın kitle etkisi, nöroşistozomiyazın psödotümöral formunu karakterize eder.
  • Baş ağrısı, hemiparezi, değişen zihinsel durum, baş dönmesi, görsel anormallikler, nöbetler ve ataksi.


  Tanı
  • Dışkı veya idrar mikroskopisinde parazit yumurtasının saptanması standart kriterdir.

  Dışkıda S. haematobium yumurtası

  • Doku histopatolojisi

  Karaciğer portal yolunda S. japonicum yumurtaları

  • Tam idrar tahlili (üriner şistozomiyazda hematüri ve proteinüri)
  • Hemogram (eozinofili)
  • Biyokimyasal testler
  • Seroloji (antijen, antikor testleri)
  • Radyoloji (USG)
  • PCR


  Tedavi
  • Prazikuantel ilk seçenektir.
    • Tek dozla kür oranı %65-90
    • Kür olmayanlarda yumurta atılımını %90'dan fazla azaltır.
    • Amaç, hastalığı iyileştirmek ve hastalığın kronik şekle dönüşmesini önlemektir.
    • Tüm şüpheli vakalar tedavi edilmelidir çünkü yetişkin parazit konakta yıllarca yaşayabilir.
  • Oxamniquine: S. mansonii tedavisinde etkilidir.
  • Metrifonate: Sadece üriner şistozomiyazda etkilidir.
  • Artemether: Enfeksiyonun ilk 3 haftasında Şistozomula'yı öldürebilir. Endemik bölgelerde profilakside kullanılabilir.
  • Ciddi veya kronik şistozomiyazda cerrahi gerekebilir.
  • DSÖ'ye göre;
    • Bir köydeki çocukların idrarında kan bildirimi >%50 ise köydeki herkes, %20-50 ise sadece okul çağı çocuklar tedavi edilmelidir.
    • %20'sinden daha azında semptom varsa toplu tedavi uygulanmaz.
  • Tarihsel olarak antimon potasyum tartrat, 1980'lerde prazikuantel gelişimine kadar tercih edilirdi.
  Korunma
  • Eğitim
    • Endemik ülkelerde tatlı suda yüzmekten kaçınılmalıdır. Okyanus ve klorlu yüzme havuzlarında yüzmek güvenlidir.
    • Güvenli su içilmelidir. Kontamine olabilecek sular 1 dakika boyunca kaynatılmalı veya içmeden önce filtrelenmelidir.
    • Tek başına iyot tedavisi, suyun güvenli ve tüm parazitlerden arınmış olduğunu garantilemez.
    • Banyo için kullanılan su, cercariae'yi öldürmek için 1 dakika kaynatılmalı ve sonra soğutulmalıdır.

  • Artemether ile profilaksi

  Güncelleme: 3 Ocak 2021
  Balıkesir / TURKEY
  ...................
  inh@drinh.com
  İçeriğe dön