Ateş ve Lenfadenopati - İnfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı

İçeriğe git

Ateş ve Lenfadenopati

E-Dersler
Giriş
 • LAP: hastalık değil, klinik bulgudur.
 • Lenfatik sistem: interstisyel aralıktan lenfatik sıvı kana taşındığı sırada dokulardaki mikroorganzimaların kana geçişini önler.
 • Lenfadenit = İnfeksiyöz LAP: lenfosit/makrofajların benign çoğalması ya da inflamatuar veya fagositik hücrelerin infiltrasyonu sonucu oluşur.


LAP’lı vakaya yaklaşım
 • Boyun, koltuk altı ve kasık bölgesi
 • Ele gelen yaygın veya lokal bir kitle ile başvuru
 • İlk iş kitlenin lenf bezi ile ilişkisini belirlemek
 • İnfeksiyöz /noninfeksiyöz ayırım
 • Ayrıntılı anamnez
 • Ayrıntılı fizik inceleme
 • Laboratuvar testleri


LAP’da Öykü
 • LAP’ın süresi ve yeri ( yaygın, servikal, aksiller, inguinal…)
 • Süpürasyon, fistül, apse gelişimi
 • Eşlik eden bulgular: ateş, boğaz ağrısı, gece terlemesi, çabuk yorulma, lenf bezinde hassasiyet, döküntü, genital lezyon
 • İmmünsüpresyon, gebelik, ilaç kullanımı, benzer vaka, şüpheli gıda, meslek, hobi, hayvan besleme-temas, kene-sivrisinek ısırması, şüpheli cinsel ilişki, uyuşturucu kullanımı, seyahat
 • Epidemiyolojik ipuçları


LAP’da Klinik yaklaşım
 • Konstitüsyonel (ateş, terleme, kilo kaybı, terleme) semptomlar: tbc, lenfoma, malignite
 • Sistemik bulgular (konjunktivit, farenjit, HSM, deri/genital lezyon, döküntü)
 • Lokal ve sistemik (≥3 ilgisiz LAP />1 anatomik bölge) ayırım önemli
   • Lokalize: A grubu beta hemolitik streptokoksik tonsillofarenjit, kızamıkçık, tularemi, tüberküloz
   • Yaygın/jeneralize: İnfeksiyöz mononukleozis, kızamık, toksoplazmozis, HIV/AIDS, sekonder sifiliz, tifo, bruselloz, hematojen bakteriyel infeksiyonlar
 • Sayı, büyüklük, kıvam, hareket, inflamasyon durumu

 • Paket yapma: Lenf düğümleri birleşip paket yapıyorsa, selim nedenler (Tbc, sarkoidoz, LGV) veya malign olaylar (Ca-met, lenfoma) neden olabilir
 • LAP kıvamı: Yumuşak, sert, lastik, ayrı, birleşmiş, hassas, hareketli, sabit olabilir.
 • Akut lösemi: hassasiyet (infl. hızlı büyüme, kapsül gerilimi)
 • Lenfoma: büyük, ayrı, simetrik, lastik, hareketli, ağrısız
 • Metastaz: sert, ağrısız, çevre dokuya yapışık , hareketsiz
 • LAP + splenomegali: EMN, lenfoma, lösemi, SLE, sarkoidoz, toksoplazmoz, kedi tırmığı hastalığı, nadir hematolojik hastalıklar

 • Akut süpüratif lenfadenit: S aureus ve S pyogenes gibi piyojenler etkilidir. LD’ü hassas, üzerindeki deri sıcak ve ödemlidir
 • Tbc lenfadenit (Scrofulo): Olguların 90%’i servikal ve supraklaviküler lokalizasyonludur. Bx veya İİABx’i ile alınan materyalin incelemesi tanıya götürür
 • Oküloglandüler (Perinaud sendrom): Granülomatöz nodüler konjunktival enfeksiyona sekonder preauriküler LAP; Tularemi, Kedi Tırmalaması Hastalığı, Listeriyoz, LGV ve adenovirüslere bağlı Keratokonjunktivit
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklara bağlı inguinal Lenfadenitler: Sy, genital herpes, LGV, şankroid
 • İnguinal bubonlar: Vebaya bağlı gelişen, çoğu kez süpürasyonla ve spontan drenajla ortaya çıkan LAP’lerdir

 • Anamnez + Fizik Muayene ----- Kültür & Seroloji ----- İzle ----- Biyopsi (patoloji, mikrobiyoloji)

 • Hastada anamnez ve fizik muayene benign ise 2-4 hafta ara ile izlenebilir.
 • Bakteriyel enfeksiyon bulgusu yoksa antibiyotik başlanması önerilmez.
 • >40 yaş, >2 cm, sert, ağrısız LAP → öncelik malignite düşün
 • <40 yaş, <1 cm, sert değil, ağrılı LAP → öncelik enfeksiyon düşün
 • 4 haftada normale dönmez + malignite (hızlı büyüme, ateş, gece terlemesi, kilo kaybı) bulguları varsa → İİAB (en büyük LAP tercih edilir)
 • Eksizyonel biyopsi: Tanı değeri yüksek, önceden tanısı olmayanda tercih edilir
 • Biyopsiye rağmen tanı konulamayanların ∼1/4’ ünde 1 yılda lenfoma gelişiyor.


LAP’da Laboratuvar yaklaşım
 • Kan sayımı (hemogram), periferik yayma, rutin biyokimya testleri
 • Akut faz reaktanları (CRP, Eritrosit sedimentasyon hızı)
 • Kan kültürü (yatan hastada)
 • Seroloji (EBV-VCA IgM, CMV IgM, Toxo IgM, HIV, VDRL, Wright)
 • PPD testi ya da Quantiferon/T-spot TB (latent tbc)
 • Genital inf– antijen/antikor testleri
 • PA akc grafi, USG (servikal LAP--ilk tercih), BT, MR, sintigrafi
 • Eksizyonel/iğne biyopsi (mikrobiyoloji-histopatoloji)


LAP'ın Histopatolojik değerlendirmesi
 • M. tbc, atipik mikobakteri: kazeifikasyon nekrozlu lenfadenit
 • LGV, tularemi, layşmanyaz, kedi tırmığı hst: epiteloid hücrelerle çevrili yıldız şeklinde granülomatöz apse odakları, nekrozlaşan granülomatöz lenfadenit
 • Histoplazmoz, sarkoidoz: nonkazeifiye granülomatöz lenfadenit
 • Kikuchi, Kawasaki , SLE: kazeifiye non-granülomatöz lenfadenit
 • Toksoplazmoz: foliküler reaktif hiperplazi, düzensiz küme epiteloid histiositler


LAP vaka: Enfeksiyöz mononükleoz
 • Çocuk-genç erişkin, ateş, tonsillofarenjit, SM, atipik lenfositoz
 • LAP-- tipik simetrik, ön-arka servikal zincir, aksillar, inguinal
 • Komplikasyon-- meningoensefalit, spontan dalak rüptürü (en sık nedeni İMN), hava yolu obstr., hepatit, interstisyel pnömoniLAP vaka: Tüberküloz lenfadeniti
 • Gelişmekte olan ülkelerde periferik LAP’ların %40 nedenidir.
 • %90 unilateraldir.
 • Sistemik semptom genelde yok.
 • LAP yavaş büyür, sert, ağrısızdır.
 • Süpürasyon ve fistül gelişebilir.
 • Biyopsiyle tanı konur.
 • Milier tbc’de yaygın LAP (malignite algılanabilir)
 • Paradoksal yanıt ile %30 tedavi altında yeni LAP’larLAP vaka: Kedi Tırmalaması Hastalığı
 • İnokulasyon yerinde eritematöz papül sonrası bir hafta sonra bölgesel LAP gelişir.
 • Hafif ateş, halsizlik, başağrısı, boğaz ağrısı
 • Splenomegali
 • Konjonktivit ve preaurikuler lenfadenopati şeklinde okuloglanduler sendrom %10 saptanabilir.
 • ELISA/IFA ile antikor titresi ile tanı konur.LAP vaka: Servikofasyal Aktinomikoz
 • Dental veya gingival manipülasyon sonrası
 • Perimandibular yumuşak dokuda abse, kitle
 • Ağrı ve ateş değişken olarak mevcut
 • Kafa, boyun, tükrük bezleri, tiroid, dış kulak, temporal kemik doku infeksiyonu ve maksiller sinüzite neden olur.
 • Tümör, tüberküloz, fungal infeksiyonlar ile karışabilir.LAP vaka: Tularemi
 • Kontamine sular ile salgınlar ile orofaringeal form ülkemizde en sık gözlenir
 • Farenjit ve servikal LAP ile başvuru
 • İnokülasyon yerinde ülser, aksiller bölgesel LAP (ülseroglanduler)
 • Konjuktival inf ikincil preaurikular lenfadenit (oküloglanduler sendrom)


İçeriğe dön