SORULARLA AKILDA KALANLAR - Enfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı

Dr. İsmail Necati Hakyemez
Enfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı
Enfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı
İçeriğe git

SORULARLA AKILDA KALANLARŞiddetli gastroenterit ile ilişkili olarak görülebilen pankreatik hiperamilazemi durumunda hangi mikroorganizmaları akla getirelim?
  1. Salmonella spp.
  2. Rotavirus
  3. Clostridioides (Clostridium) difficile
  4. Campylobacter spp
Kaynak:

Ertapenem için 5 önemli bilgi?
Meropenem'e başlamadan önce Ertapenem'i GSBL üreten organizmalar için kullanıp kullanamayacağınızı düşünün!
  1. Pseudomonas aktivitesinin olmaması. Ayrıca Acinetobacter, Enterococcus, PRSP, MRSA vs aktivitesi yok.
  2. Kolay dozaj. 1x1g/24 saat (HD dahil CrCl <30 --- 1x0.5g/24 saat)
  3. Menenjitte önerilmez. MSS geçisi kötü.
  4. Serum albumin kontrolü. Albumin <2g/dl olan hastalarda potansiyel tedavi yetersizliği görülebilir.
  5. İlaç etkileşiminin kontrolü. Valproik asit düzeyini azaltabilir. Farklı antiepileptik ilaç ya da antibiyotik değiştirilmelidir.
Kaynaklar:


Enfektif endokardite neden olabilecek potansiyel mikroorganizmaları barındıran HACEK grubu?
H - Haemophilus spp (H. parainfluenzae)
A - Aggretibacter spp. (A. actinomycetemcomitans, A. aprophilus, A. parahrophilus..)
C - Cardiobacterium spp. (C. hominis, C. valvarum)
E - Eikenella corrodens
K - Kingella spp. (K. kingae, K. dentrificans)
Kaynaklar:

REV230104
Dr. İsmail Necati Hakyemez
Dr. İsmail Necati Hakyemez
Dr. İsmail Necati Hakyemez
İçeriğe dön