SORULARLA AKILDA KALANLAR - Dr. İsmail Necati Hakyemez

Dr. İsmail Necati Hakyemez
İçeriğe git

SORULARLA AKILDA KALANLAR
Ertapenem için 5 önemli bilgi?
Meropenem'e başlamadan önce Ertapenem'i GSBL üreten organizmalar için kullanıp kullanamayacağınızı düşünün!
  1. Pseudomonas aktivitesinin olmaması. Ayrıca Acinetobacter, Enterococcus, PRSP, MRSA vs aktivitesi yok.
  2. Kolay dozaj. 1x1g/24 saat (HD dahil CrCl <30 --- 1x0.5g/24 saat)
  3. Menenjitte önerilmez. MSS geçisi kötü.
  4. Serum albumin kontrolü. Albumin <2g/dl olan hastalarda potansiyel tedavi yetersizliği görülebilir.
  5. İlaç etkileşiminin kontrolü. Valproik asit düzeyini azaltabilir. Farklı antiepileptik ilaç ya da antibiyotik değiştirilmelidir.
Kaynaklar:


Enfektif endokardite neden olabilecek potansiyel mikroorganizmaları barındıran HACEK grubu?
H - Haemophilus spp (H. parainfluenzae)
A - Aggretibacter spp. (A. actinomycetemcomitans, A. aprophilus, A. parahrophilus..)
C - Cardiobacterium spp. (C. hominis, C. valvarum)
E - Eikenella corrodens
K - Kingella spp. (K. kingae, K. dentrificans)
Kaynaklar:
İçeriğe dön