Glikopeptid: Teikoplanin, Vankomisin - İnfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı

İnfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı
İçeriğe git

Glikopeptid: Teikoplanin, Vankomisin

Trantre > İlaçlar > Antibakteriyel Ajanlar
VANKOMİSİN
TEİKOPLANİN
 • Vankomisin'e benzer parenteral glikopeptiddir.
   • Gkilopeptid polimerizasyonunu bloke ederek hücre duvar sentezine müdahale eder.
 • Dozlar
  • Bakteriyemi, komplike deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, komplike idrar yolu enfeksiyonları, toplumda ve hastanede edinilen pnömoni, eklem ve kemik enfeksiyonları, endokardit dahil duyarlı gram-pozitif bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisi:
    • Yükleme dozu: ilk 3-5 doz 6-12 mg/kg/12 saat im/iv
     • Endokardit, septik artrit, osteomyelit için ilk 3-5 doz 12 mg/kg/12 saat, komplike YDE, pnömoni, komplike ÜSİ için ilk 3 doz 6mg/kg/12 saat önerilir
    • İdame doz: 1x6-12 mg/kg/gün im/iv
     • Endokardit, septik artrit, osteomyelit için 1x12 mg/kg/gün, komplike YDE, pnömoni, komplike ÜSİ için 1x6mg/kg/gün doz önerilir
    • GFR 10-50: 1x3-6 g/kg/gün veya 1x6 mg/kg/48 saat
    • GFR <10: 1x2-4 mg/kg/gün veya 1x6 mg/kg/gün/72 saat
    • Hemodiyaliz:  1x2-4 mg/kg/gün veya 1x6 mg/kg/gün/72 saat
    • Periton diyalizi:  1x2-4 mg/kg/gün veya 1x6 mg/kg/gün/72 saat
  • C. difficile ile ilişkili diyare: 2x200 mg oral.
  • Cerrahi profilaksi: Anestezi indüksiyonunda 1x400 mg (veya 1x6 mg/kg)
 • İV dozlar, bolus (3-5 dakikada hızlı enjeksiyonla) ya da 30 dakikada yavaş infüzyonla uygulaır.
 • E. faecalis (S), koagülaz negatif KNS (R), Viridans strep tedavilerinde ilk seçenek ajandır.
 • Gebelik kategorisi: B
 • Yan etkiler:
   • Tromboflebit, trombositopeni (>15mg/kg/gün yüksek dozlarda belirgin), anemi, nötropeni
   • Hipersensitivite, raş, eozinofili, ototoksisite, red-man sendromu (vankomisin > teikoplanin)
 • Çözelti Sulandırılmış, Enjeksiyon/Ağızdan: 200 mg, 400 mg
 • Coplanin, Planicid, Targocid, Teicoject, Teikopol, Teiplacid, Teklonin, Tekosit, Teoplan
  İçeriğe dön