Karbapenemler - İnfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı

İnfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı
İçeriğe git

Karbapenemler

Trantre > İlaçlar > Antibakteriyel Ajanlar
ERTAPENEM
Dozlar
  • 1x1 gr/gün iv/im
  • CrCl <30 mL/dk ise 1x500 mg/gün
  • Hemodiyaliz: 1x500 mg/gün
      • Hemodiyaliz öncesi 6 saatte verildiğinde, seans sonrası 150 mg’lik ek doz önerilir.  >6 saatten önce verilirse, ek doza gerek yoktur.
  • CRRT: 1x1 g/gün
  • 14 güne kadar iv infüzyon ya da 7 güne kadar im enjeksiyon şeklinde uygulanabilir.
  • İV yoldan 30 dakikada infüze edilmelidir.
  • Gebelik kategorisi B
MEROPENEMMEROPENEM-VABORBAKTAMİMİPENEM-SİLASTATİNİMİPENEM-SİLASTATİN-RELEBAKTAMDORİPENEMİçeriğe dön