Tedavi Süreleri - İnfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı

İnfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı
İçeriğe git

Tedavi Süreleri

Trantre > Diğerleri
Gastrointestinal
 • Peritonit: 5 gün
 • Apandisit: 5 gün
 • Pankreatit: Önerilmez.
 • Divertikülit: 5 gün
 • Safra yolu infeksiyonu: 5 gün
 • Tifo (enterik ateş): azitromisin 5-7 gün, seftriakson 7-14 gün, siprofloksasin 7-10 gün
 • Gastroenterit: genellikle endike değildir.
 • Basilli dizanteri (şigelloz) veya turist diyaresi: 1 gün (yanıt yoksa 3 gün)
 • Özofagus rüptürü: hasta bazlı değerlendirilir.
 • Antibiyotikle ilişkili kolit (C. difficile): 10 gün
 • Periton diyalizi ile ilişkili peritonit: 14 gün
 • Karaciğer sirozu olan hastalarda peritonit: 5 gün
 • Üst GİS kanamasında enfeksiyonun önlenmesi: 5 gün

Solunum
 • Strep farenjit (Grup A, B, G):
   • Grup A: 10 gün (penisilin), 5 gün (azitromisin, oral 2-3.kuşak sefalosporinler)
   • Grup B-C: 5 gün (oral 2-3.kuşak sefalosporinler)
 • Sinüzit:
   • 5 gün
   • Ciddi tabloda b-laktamlar 10-14 gün
   • Hafif-orta vakalarda 5-7 gün solunum florkinolonu (gemifloksasin, levofloksasin), azitromisin
 • TKP: 3-5 gün
 • KOAH akut alevlenme: 5 gün
 • Aspirasyon pnömonisi: 5 gün
 • HKP: 5 gün
 • Bronşektazinin akut alevlenmeleri: 14 gün
 • Pömokokal pnömoni: en az 5 gün, ateşsiz olana kadar 2-5 gün önerilir
 • Pseudomonal, Enterobacteriaceae pnömoni:
   • 3 hafta
   • Sıklıkla 6 haftaya kadar
   • Değişken, biyobelirteçler normalleşene kadar
   • Erken başlangıçlı HKP/VİP 8 gün 15 gün kadar etkili
 • Stafilokokal pnömoni:
   • 3-4 hafta
   • Değişken, biyobelirteçler normalleşene kadar
 • Legionella, mycoplasma, chlamydia pnömoni:
   • 7-10 gün (doksisiklin, florokinolon)
   • 5 gün azitromisin
 • Akciğer apsesi:
   • 4-6 hafta
   • Değişken
   • 5 gün İV, ardışık tedavide PO önerilir

MSS
 • Menenjit: 7-10 gün
   • N. meningitidis: 7 gün
   • H. influenzae: 7 gün
   • S. pneumoniae 10-14 gün
   • L. monocytogenes: 21 gün (immunkompromize hastada daha uzun olabilir)
 • Beyin apseleri, nöroşirürji infeksiyonları: Hasta bazlı değerlendirilir.

Kulak
 • Otitis media (+ effüzyon): <2 yaş 10 gün, ≥2 yaş 5-7 gün

Bakteriyemi
 • Odağın çıkarılması
 • Endokardit yok
 • 10 gün
 • Hasta bazlı değerlendirilir.

Sepsis
 • Sepsis: Kaynağa bağlı değişir. Hasta bazlı değerlendirilir.
 • Nötropenik sepsis: 7 gün

Deri, yumuşak doku ve kemik
 • Selülit/erizipel: 5 gün (akut inflamasyon ortadan kalktıktan 3 gün sonrasına kadar önerilir)
 • Hayvan ve insan ısırıkları: 5 gün
 • Temiz ameliyattan sonra yara infeksiyonu: 5 gün
 • Kontamine ameliyatı takiben yara infeksiyonu: 5 gün
 • Perianal infeksiyon/apse: 5 gün
 • Kanül giriş bölgesinde selülit: 5 gün
 • Damar içi madde kullananlarda selülit: 5 gün
 • Mastitis ve meme apsesi: 5 gün
 • Diabetik ayak infeksiyonu: 7-14 gün
 • Yanık yara infeksiyonunu: 5 gün (hiçbir patojen izole edilmezse 3 gün)
 • Ekstremite apsesi: 7 gün
 • Nekrotizan fasiit: Hasta bazlı değerlendirilmelidir.
 • Gazlı gangren (klostridyal): 10 gün (ciddiyet durumuna göre değişkenlik gösterir)
 • Sülük tedavisi sırasında infeksiyonun önlenmesi: Temas süresi boyunca önerilir.
 • Açık kırık: 72 saat veya yumuşak doku kapanana kadar, hangisi daha erken olursa
 • Septik artrit:
   • 2-4 hafta
   • 5-7 gün IV, kalanı PO ardışık önerilir.
   • S. aureus ve Gram negatif basil: 3 hafta
   • Streptococci, H. influenzae, Kingella sp, N. meningitidis: 2-3 hafta
   • Semtomlar/bulgular düzelene, biyomarkerler normalleşinceye kadar önerilir
   • Dissemine gonore: 7 gün
 • Akut osteomiyelit (protez eklemlerle ilgili olmayan): 6-8 hafta (5-10 gün IV, kalan PO)
 • Vertebral osteomyelit: 6-12 hafta
 • Metal yerleşimli ortopedik infeksiyonlar:  Hasta bazlı değerlendirilir.

Kardiyovasküler
 • Endokardit:
   • Hasta bazlı değerlendirilmelidir.
   • Doğal kapak:
     • Viridans strep 14-28 gün
     • Enterococci 28-42 gün
     • S. aureus 28 gün (sağ taraf endokarditte 14 gün)
 • Perikardit (pürülan):
   • 28 gün
   • Semtomlar/bulgular düzelene, biyomarkerler normalleşinceye kadar önerilir

Genital
 • Pelvik İnflamatuar Hastalık: 14 gün
 • Üçüncü veya dördüncü derece perineal yırtıklar: 5 gün
 • Plasentanın elle alınması: 5 gün
 • Histerosalpingit: 7 gün
 • Ameliyat sonrası yara enfeksiyonu: 5 gün

Üriner
 • Akut sistit: 1 gün (fosfomisin), 3 gün (siprofloksasin, trimetoprim/sulfometaksazol), 5 gün (nitrofurantoin
 • Akut pyelonefrit: 5-7 gün (siprofloksasin, levofloksasin), 10-14 gün (beta-laktam)
 • Kronik prostatit: 30-90 gün (trimetoprim/sulfometaksazol), 4-6 hafta (florokinolon)

İntraabdominal
 • Peritonit (sekonder, rüptür, perforasyon, apse): 4-7 gün (birlikte kaynak kontrolü gerekli)

Bruselloz:
 • 42 gün (infeksiyonun yerine göre değişkenlik gösterebilir)

Tularemi:
 • 7-21 gün (ciddiyete göre değişken)

İçeriğe dön