Tetrasiklinler: Doksisiklin, Eravasiklin, minosiklin, Omadasiklin, Tetrasiklin, Saresiklin - İnfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı

İnfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı
İçeriğe git

Tetrasiklinler: Doksisiklin, Eravasiklin, minosiklin, Omadasiklin, Tetrasiklin, Saresiklin

Trantre > İlaçlar > Antibakteriyel Ajanlar
DOKSİSİKLİN
TETRASİKLİNMİNOSİKLİN
TİGESİKLİNİçeriğe dön