Kandida Özefajiti - İnfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı

İçeriğe git

Kandida Özefajiti

TRANTRE > HASTALIKLAR > Gastrointestinal
 • Primer olarak AIDS vakalarında karşılaşılmaktadır.
 • Disfaji veya odinofaji ile birlikte orofaringeal kandidiyaz, özofagus tutulumu akla gelmelidir.
 • Bu durumda endoskopik işlem öncesi tedaviden tanıya gitmek daha uygun olabilir.
Etiyoloji:
 • Candida albicans %70-80'inden sorumludur.
 • C. glabrata, C. tropicalis, C. krusei, C. dublinensis diğer önemli türlerdir.
Tedavi:
 • Birincil:
- Flukonazol 1x200-400 mg (3-6 mg/kg)/24 saat po/İV 2-3 hafta
 • Alternatif:
- Kaspofungin 1x50 mg iv veya Mikafungin 1x150 mg iv veya Anidulafungin 1x100 mg iv yükleme sonrası 1x50 mg iv idame 2-3 hafta
- Lipozomal Amfoterisin B 3-5 mg/kg/gün 2-3 hafta
- İtrakonazol oral sol 1x200mg/gün 2-3 hafta
- Vorikonazol 2x200 mg 2-3 hafta
- Posakonazol
- İsavukonazonyum sülfat
Notlar:
 • Flukonazole dirençli durularda İtrakonazol (%80 yanıt+), posakonazol, vorikonazol, ekinokandinler veya amfoterisin B kullanılabilir.
 • Ekinokandinler, flukonazolden daha fazla relaps ile ilişkilidir.
 • Gebelikte amfoterisin B tercih edilir.
 • Allta HIV varsa ART önerilir.
 • Tekrarlayan kandida özofajiti olan AİDS vakalarındabaskılayıcı Flukonazol 1x200mg haftada 3 kez etkilidir. CD4 >200/mm3 ise kesilir.

İçeriğe dön