Piyojenik Karaciğer Apsesi - İnfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı

İçeriğe git

Piyojenik Karaciğer Apsesi

TRANTRE > HASTALIKLAR > Gastrointestinal
Etiyoloji:
  • Biliyer infeksiyonun direkt yayılımı: Vakaların %40-60'inda taş-tümör ile obstrüksiyon vardır. Enterik Gram negatif çomaklar, Enterococcus spp. sıklıkla etkendir.
  • Biliyer infeksiyonun hematojen yayılımı: Tek mikroorganizma izole edilir. S. aureus, Streptococcus spp. sıklıkla etkendir.

Tedavi:
  • Absenin perkütan drenajı
  • Cerrahi drenaj: Löküle abse varsa, tedavinin 7. gününde perkütan drenaja cevap iyi değilse yapılır ve geniş spektrumlu antibiyotik verilir.
  • B-laktam / B-laktamaz inhibitörleri / 3.kuşak sefalosporinler + Metronidazo
  • Florokinolon + metronidazol
  • Karbapenem
  • Tedavinin süresi 4-6 haftadır. 2-4 hafta sonra parenteral tedavi sonrası oral ardışık tedaviye geçilir.
  • Radyolojik anormallikler klinik ve biyokimyasal markerlerden daha yavaş düzelir.
İçeriğe dön