Kolesistit - İnfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı

İçeriğe git

Kolesistit

TRANTRE > HASTALIKLAR > Gastrointestinal
Giriş:
 • İnfeksiyonlu/infeksiyonsuz sadece inflamatuvar bir süreçtir.
 • Hastalar başlangıçta antimikrobiyal tedavi almalıdır. Safra kesesi dışında enfeksiyon kanıtı yoksa,  antibitotik 24 saat içinde kesilebilir
 • Erken laparoskopik kolesistektomi tercih edilen tedavidir.
 • Kolesistektomiyi takiben sürekli ateş, SIRS veya hastalık komplikasyonu gösterir ve buna bağlı olarak  antimikrobiyal tedavi uzatılmalıdır.

Antibiyotikler:
 • Antibiyotik seçimi, komorbidite olmadan toplum tarafından edinilmeye veya önceden abx maruz  kalmasına bağlıdır.
 • Toplum kökenli: sefalosporinler,ertapenem, moksifloksasin
 • Antibiyotik deneyimli, yeni GİS ameliyatları, hastane kökenli veya komorbiditeleri:  
   • Piperasilin/tazobaktam, meropenem, imipenem, kinolon+metronidazol,  sefepim/seftazidim+metronidazol
 • Anaerobik ve enterokok kapsamı, ciddi enfeksiyon olmadıkça genellikle gerekli değildir
 • Süre: Yeterli kaynak kontrolü ve semptomların klinik rezolüsyonu ile birlikte 4-7 gün ile sınırlı; safra  kesesi dışında enfeksiyon kanıtı yoksa 24 saat içinde kesilir.

Hafif-orta:
 • Sefazolin 3x1-2g iv
 • Sefuroksim 3x0.75-1.5g iv
 • Seftriakson 1x1-2g iv
 • Moksfloksasin 1x400mg  iv/po
 • Ertapenem 1x1g iv

Şiddetli/nozokomiyal/önceden antibiyotik kullanımı:
 • Piperasilin/tazobaktam 3x4.5g iv
 • İmipenem/silastatin 3-4x250-500mg iv
 • Meropenem 3x0.5-1g iv
 • Levofloksasin 1x500mg/Siprofloksasin 2x400mg iv +Metronidazol 3x500mg iv
 • Tigesiklin 100mg iv  yükleme sonrası 2x50mg iv

Kolesistektomi profilaksisi:
 • Akut kolesistitli hastalarda tüm kolesistektomi operasyonlarında endikedir.
   • Cerrahi insizyondan 60  dakika önce sefazolin 2g iv uygulanır.
 • Rutin kolesistektomide gerek yok.
 • Daha yüksek riskli hastalar (>70 yaş, işlevsiz safra kesesi, tıkanma  sarılığı veya ortak kanal taşları): sefazolin+metronidazol.
 • Antibiyotikler, enfeksiyon şüphesi olmadıkça, ameliyathane süresinin ötesinde gerekli değildir (tedavi anlamına gelir ve profilaksi değil)

Takip:
 • Ameliyat sonrası erken belirtiler/bulgular, genellikle inflamasyon ile ilişkilidir.
 • Ameliyat sonrası geç belirti/semptom ve komplikasyonlar muhtemelen infeksiyözdür.

 • Akut kolesistitli hastalar (biliyer kolik yerine) tipik olarak hastaneye yatış gerektirir; kesin tedavi  kolesistektomidir.
 • Daha az şiddetli, komplikasyonsuz vakalar ayaktan tedavi bazında ele alınabilir.
 • Hastaların %90'ından fazlası kolesistittir.
   • Akalkülöz kolesistit farklı epidemiyolojiye sahiptir
   • Kadınlarda  daha az baskındır ve sıklıkla diğer akut olaylarla, örneğin travma veya ağır hastalıklarla ilişkilendirilir.
 • Kronik kolesistit antibiyotik tedavisi için bir endikasyon DEĞİLDİR.
   • Elektif kolesistektomi yapılmalı,  preoperatif profilaksi sadece yüksek riskli hastalarda düşünülmelidir.

İçeriğe dön