Peritonit - İnfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı

İçeriğe git

Peritonit

TRANTRE > HASTALIKLAR > Gastrointestinal
Spontan Bakteriyel Peritonit
  • Sefotaksim 3x2g iv / Seftriakson 1x2g iv / Sefepim 3x1-2g iv
  • Siprofloksasin 2x400mg iv / Levofloksasin 1x500mg iv / Moksifloksasin 1x400mg iv (beta-laktam alerjisinde)
  • Piperasilin/tazobaktam 3x4.5g iv
  • Ertapenem 1x1g iv
  • Daha dirençli patojenlerde Meropenem 3x1g iv, İmpenem 4x500mg iv +/- Daptomisin 1x6mg/kg iv düşünülmelidir.
  • Tedavi süresi 5-7 gündür

SBP ilk atağından sonra sekonder profilaksi önerilir.
  • Trimethoprim/ sulfamethoxazole 160/800 1x1 po
  • Norfloksasin 1x400mg po
  • Siprofloksasin 1x750mg/hafta po

Siroz ve aktif GİS kanamasında proflaksi;
  • Seftriakson 1x1g iv
  • Norfloksasin 2x400mg po
  • Profilaksi süresi 7 gündür

Sekonder Peritonit
  • Rüptür, perforasyon, apse
  • Hafif-orta derecede, toplum kökenli: Seftriakson 1x2g + Metronidazol 4x500mg
  • Şiddetli, yüksek riskli, hastane kökenli: Piperasilin/tazobaktam 3x4.5g iv
  • Diffüz peritonit ve septik şok: Meropenem 3x1g iv, İmipenem 4x500mg iv

Alternatif rejimler:

Hafif-orta derecede, toplum kökenli:
  • Ertapenem 1x1g iv
  • Tigesiklin 100mg yükle 12 saat sonra 2x50mg iv
  • Moksifloksasin 1x400mg iv

Dirençli patojenler:
  • Meropenem 3x1g iv, İmipenem 4x500mg iv
  • Sefepim 2-3x2g iv + Metronidazol 4x500mg iv
  • Siprofloksasin 2x400mg iv + Metronidazol 4x500mg iv

İntraperitoneal Kateter İlişkili Peritonit
  • Vankomisin 15-30mg/kg/5-7 gün ip  veya Teikoplanin 15mg/kg/5 gün + Seftazidim 1x1-1.5g ip veya Sefepim 1x1g ip, Amikasin 1x2mg/kg ip veya Gentamisin 1x0.6mg/kg ip
  • Kandia olasılığında Flukonazol 1x200mg/24-48 saat ip düşünülmelidir.
Not: İyileşmeyen veya kötüleşen hastalarda antibiyotik tedavisinin başarısızlığından şüphelenilmelidir ve genellikle direnç veya sekonder bakteriyel peritonitten kaynaklanır.

İçeriğe dön