Herpetik Gingivostomatit - İnfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji Bilişim Ağı

İnfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji Bilişim Ağı
İçeriğe git

Herpetik Gingivostomatit

Trantre > Hastalıklar > Gastrointestinal
Çocukların, gençlerin ve seyrek olarak da süt çocuklarının hastalığıdır.
Etiyoloji:
- HSV 1-2

Tedavi:
- Erken başlanan tedavi daha etkindir.
- Asiklovir 3x400 mg po 7-10 gün

Ek Bilgiler:
Klinik:
- Sistemik belirti olmaksızın birkaç ağrılı ülserden, ateş, boğaz ağrısı ve bölgesel LAP'a kadar değişen belirtiler gösterir.
- Primer infeksiyon, tekrarlayan infeksiyondan daha ciddi seyirlidir.
- Ağrı oral lezyonlardan (eritematöz tabanlı 2-4 mm çaplı ülserler) 1-2 gün önce belirir.
- Semptomlar 2-3 gün sürse de veziküller 1-2 haftada sönerler.

Ayırıcı Tanı:
- Herpanjina, VZV, HZV, El-ayak-ağız hastalığı, aft, Behçet sendromu, eritema multiforme

Tanı Testleri:
- Direkt immünfloresan, PCR, viral kültür
Balıkesir / TURKEY
...................
inh@drinh.com
İçeriğe dön