Kandida Özefajiti - İnfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji Bilişim Ağı

İnfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji Bilişim Ağı
İçeriğe git

Kandida Özefajiti

Trantre > Hastalıklar > Gastrointestinal
Giriş
- Primer olarak AIDS vakalarında karşılaşılmaktadır.
- Disfaji veya odinofaji ile birlikte orofaringeal kandidiyaz, özofagus tutulumu akla gelmelidir.
- Bu durumda endoskopik işlem öncesi tedaviden tanıya gitmek daha uygun olabilir.

Etiyoloji
- Candida albicans %70-80'inden sorumludur. C. glabrata, C. tropicalis, C. krusei, C. dublinensis diğer önemli türlerdir.

Tedavi
Primer rejim:
- Flukonazol 1x200-400 mg (3-6 mg/kg)/24 saat po/İV 2-3 hafta

Alternatif rejimler:
- Kaspofungin 1x50 mg iv veya Mikafungin 1x150 mg iv veya Anidulafungin 1x100 mg iv yükleme sonrası 1x50 mg iv idame 2-3 hafta
- Lipozomal Amfoterisin B 3-5 mg/kg/gün 2-3 hafta
- İtrakonazol oral sol 1x200mg/gün 2-3 hafta
- Vorikonazol 2x200 mg 2-3 hafta
- Posakonazol
- İsavukonazonyum sülfat
Notlar:
- Flukonazole dirençli durularda İtrakonazol (%80 yanıt+), posakonazol, vorikonazol, ekinokandinler veya amfoterisin B kullanılabilir.
- Ekinokandinler, flukonazolden daha fazla relaps ile ilişkilidir.
- Gebelikte amfoterisin B tercih edilir.
- Allta HIV varsa ART önerilir.
- Tekrarlayan kandida özofajiti olan AİDS vakalarındabaskılayıcı Flukonazol 1x200mg haftada 3 kez etkilidir. CD4 >200/mm3 ise kesilir.
Balıkesir / TURKEY
...................
inh@drinh.com
İçeriğe dön