Karaciğer apsesi - İnfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji Bilişim Ağı

İnfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji Bilişim Ağı
İçeriğe git

Karaciğer apsesi

Trantre > Hastalıklar > Gastrointestinal
Piyojenik Karaciğer Absesi

Etiyoloji:
- Biliyer infeksiyonun direkt yayılımı: Vakaların %40-60'inda taş-tümör ile obstrüksiyon vardır. Enterik Gram negatif çomaklar, Enterococcus spp. sıklıkla etkendir.
- Biliyer infeksiyonun hematojen yayılımı: Tek mikroorganizma izole edilir. S. aureus, Streptococcus spp. sıklıkla etkendir.

Tedavi:
- Absenin perkütan drenajı
- Cerrahi drenaj: Löküle abse varsa, tedavinin 7. gününde perkütan drenaja cevap iyi değilse yapılır ve geniş spektrumlu antibiyotik verilir.
- B-laktam / B-laktamaz inhibitörleri / 3.kuşak sefalosporinler + Metronidazo
- Florokinolon + metronidazol
- Karbapenem
- Tedavinin süresi 4-6 haftadır. 2-4 hafta sonra parenteral tedavi sonrası oral ardışık tedaviye geçilir.
- Radyolojik anormallikler klinik ve biyokimyasal markerlerden daha yavaş düzelir.

Ek Bilgiler:
Klinik:
- Üşüme

Ayırıcı Tanı:
- Herpanjina, VZV, HZV, El-ayak-ağız hastalığı, aft, Behçet sendromu, eritema multiforme

Tanı Testleri:
- Direkt immünfloresan, PCR, viral kültür
Balıkesir / TURKEY
...................
inh@drinh.com
İçeriğe dön