Kolanjit - İnfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji Bilişim Ağı

İnfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji Bilişim Ağı
İçeriğe git

Kolanjit

Trantre > Hastalıklar > Gastrointestinal
Akut kolanjit tedavisi (hafif-orta derecede, sağlık bakımı ile ilişkili değil)
- Ertapenem 1x1g iv
- Siprofloksasin 2x400mg iv veya 2x500mg po / Levofloksasin 1x500mg iv/po + Metronidazol 3-4x500mg iv
- Moxifloxacin 1x400mg iv/po
- Sefoperazon/sulbaktam 2x1-2g iv
- Sefazolin 3x1-2g iv / Sefuroksim 3x0.75-1.5g iv / Seftriakson 1x1-2g iv + Metronidazol 3-4x500mg iv
- Anaerobik kapsam, biliyer-enterik anastomoz olmadığı sürece genellikle gerekli değildir.
- Tedavi süresi 4-7 gündür (kaynak kontrolü varsa). Gram pozitif bakteriyemi varsa en az 2 haftadır.
- Saftra yollarında rezidüel taşlar ve tıkanma varsa problem çözülene kadar devamı önerilir.

Orta derecede vakalar (en az 2 durum olmalı):
- WBC >12.000 veya <4.000 mm3
- Ateş >39C
- Yaş 75 ve üstü
-Total bilirubin 5mg/dl ve üzeri
- Albumin < standart deviasyon X 0.7

Akut kolanjit tedavisi (ciddi derecede, sağlık bakımı ile ilişkili)
- Piperasilin/tazobaktam 3x4.5g iv
- Sefepim 3x1-2g iv / Seftazidim 3x0.5-1g IV q8h + Metronidazol 4x500mg iv
- Siprofloksasin 2-3x400mg iv / Levofloksasin 1x750mg iv + Metronidazol 4x500mg iv
- Tigesiklin 100mg iv yükleme 12 saat sonra 2x50mg iv (çoklu ilaç alerjisinde tercih edilebilir)
- Meropenem 3x1g iv, İmipenem 4x0.5g iv (genellikle ağır hasta veya yüksek dirençli patojen riskinde tercih edilir)
- Ciddi klinği olan sağlık bakımı ilişkili biliyer enfeksiyonlarda (MRSA, Enterokok için) Vankomisin 2x15mg/kg iv veya Teikoplanin 1x6mg/kg iv eklenmesi önerilir. VRE kolonize bilinen veya öncesinde Vankomisin almış olan hastalarda Linezolid 2x600mg iv veya Daptomisin 1x6mg/kg iv önerilir.
- Tedavi süresi klinik iyileşme ile birlikte 7-10 gündür
- Antibiyotiklere yanıtsız ise acil, erken drenaj veya cerrahi gerekebilir.

Ciddi derecede vakalar (en az 1 durum olmalı):
- 5 mikrog/kg/dk dopamin veya herhangi bir epinefrin dozu gerektiren hipotansiyon
- Bilinç bozukluğu
- PaO2/FiO2 <300
- Oliguri veya serum kreatinin >2mg/dl
- INR >1.5
- Platelet <100.000/mm3
Balıkesir / TURKEY
...................
inh@drinh.com
İçeriğe dön