Kolesistit - İnfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji Bilişim Ağı

İnfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji Bilişim Ağı
İçeriğe git

Kolesistit

Trantre > Hastalıklar > Gastrointestinal
-İnfeksiyonlu/infeksiyonsuz sadece inflamatuvar bir süreçtir.
-Hastalar başlangıçta antimikrobiyal tedavi almalıdır. Safra kesesi dışında enfeksiyon kanıtı yoksa,  antibitotik 24 saat içinde kesilebilir
-Erken laparoskopik kolesistektomi tercih edilen tedavidir.
-Kolesistektomiyi takiben sürekli ateş, SIRS veya hastalık komplikasyonu gösterir ve buna bağlı olarak  antimikrobiyal tedavi uzatılmalıdır.

Antibiyotikler:
-Antibiyotik seçimi, komorbidite olmadan toplum tarafından edinilmeye veya önceden abx maruz  kalmasına bağlıdır.
-Toplum kökenli: sefalosporinler,ertapenem, moksifloksasin
-Abx deneyimli, yeni GİS ameliyatları, hastane kökenli veya komorbiditeleri:  piperasilin/tazobaktam, meropenem, imipenem, kinolon+metronidazol,  sefepim/seftazidim+metronidazol
-Anaerobik ve enterokok kapsamı, ciddi enfeksiyon olmadıkça genellikle gerekli değildir
-Süre: Yeterli kaynak kontrolü ve semptomların klinik rezolüsyonu ile birlikte 4-7 gün ile sınırlı; safra  kesesi dışında enfeksiyon kanıtı yoksa 24 saat içinde kesilir.

Hafif-orta:
-Sefazolin 3x1-2g iv, Sefuroksim 3x0.75-1.5g iv, Seftriakson 1x1-2g iv, Moksfloksasin 1x400mg  iv/po, Ertapenem 1x1g iv

Şiddetli/nozokomiyal/önceden antibiyotik kullanımı:
-Piperasilin/tazobaktam 3x4.5g iv, İmipenem/silastatin 3-4x250-500mg iv, Meropenem 3x0.5-1g iv,  Levofloksasin 1x500mg/Siprofloksasin 2x400mg iv +Metronidazol 3x500mg iv, Tigesiklin 100mg iv  yükleme sonrası 2x50mg iv

Kolesistektomi profilaksisi:
-Akut kolesistitli hastalarda tüm kolesistektomi operasyonlarında endikedir. Cerrahi insizyondan 60  dakika önce sefazolin 2g iv uygulanır.
-Rutin kolesistektomide gerek yok. Daha yüksek riskli hastalar (>70 yaş, işlevsiz safra kesesi, tıkanma  sarılığı veya ortak kanal taşları): sefazolin+metronidazol.
-Antibiyotikler, enfeksiyon şüphesi olmadıkça, ameliyathane süresinin ötesinde gerekli değildir (tedavi  anlamına gelir ve profilaksi değil)

Takip:
-Ameliyat sonrası erken belirtiler/bulgular, genellikle inflamasyon ile ilişkilidir.
-Ameliyat sonrası geç belirti/semptom ve komplikasyonlar muhtemelen infeksiyözdür.

-Akut kolesistitli hastalar (biliyer kolik yerine) tipik olarak hastaneye yatış gerektirir; kesin tedavi  kolesistektomidir. Daha az şiddetli, komplikasyonsuz vakalar ayaktan tedavi bazında ele alınabilir.
-Hastaların %90'ından fazlası kolesistittir. Akalkülöz kolesistit farklı epidemiyolojiye sahiptir (kadınlarda  daha az baskındır ve sıklıkla diğer akut olaylarla, örneğin travma veya ağır hastalıklarla ilişkilendirilir)
-Kronik kolesistit antibiyotik tedavisi için bir endikasyon DEĞİLDİR. Elektif kolesistektomi yapılmalı,  preoperatif profilaksi sadece yüksek riskli hastalarda düşünülmelidir.
Balıkesir / TURKEY
...................
inh@drinh.com
İçeriğe dön