Orofaringeal Kandidiyazis - İnfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji Bilişim Ağı

İnfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji Bilişim Ağı
İçeriğe git

Orofaringeal Kandidiyazis

Trantre > Hastalıklar > Gastrointestinal
Etiyoloji:
- Cadida albicans %80'inden sorumludur. C. glabrata, C. tropicalis, C. krusei, C. dublinensis önemli non-albicans türlerdir.

Tedavi:
- Topikal antifungaller:
- Nistatin oral süsp 4x500.000 U (5 ml), yutmadan önce ağızda 3-5 dakika bekletilir. Tedavi süresi 7-14 gündür.
- Klotimazol 5x10mg/gün po 7-14 gün
- Oral antifungaller: Orta-ileri hastalık, tekrarlayan infeksiyonlar ve CD4 <100 hücre/mm3 olan ileri immunosüpresyon durumlarında oral azol ile tedavi edilir. Flukonazol 1x100-200mg po/iv 7-14 gün önerilir.
- Damak stomatitinde, yatmadan önce damaklar çıkarılır, fırçalanır ve klorheksidin glukonat solüsyonunda bekletilir.
- Alternatif: İtrakonazol solüsyonu 1x200mg po 7-14 gün
- Seçilmiş immünbaskın hastalarda tekrarlayan kandidiyaz için baskılayıcı tedavi olarak Flukonazol 1x100mg po 3 kez/hafta verilir.

Ek Bilgiler:
Klinik:
- Pseudomembranlar (pamukçuk)
- Hastalar ağızlarında yanıcı bir ağrı ve tat değişikliğinden yakınırlar.
- Disfaji veya odinofaji eşlik ediyorsa özefageal kandidiyazisi düşündürmelidir.
- Kazındığında kanayan oral mukus membranların üzerind ebeyaz plaklar vardır.
- Perleche; ağzın köşelerindeki kandidiyazistir, küçük, ince çatlaklara ve kırılmalara neden olur.

Risk Faktörleri:
- Antibiyotik kullanımına bağlı flora değişikliği
- Kortikosteroid ve immünbaskılayıcı ilaçlar, gebelik, DM, diğer endokrin hast (Cushing hast, hipoadrenalizm, hipotiroidi), kan diskrazileri, T hücre defektleri
- Orofaringel kandidiyaz, lokal veya sistemik immünbaskınlığın genel belirtisidir.

Tanı:
-  Klinik görünüm ve KOH ıslak preparatın incelenmesi ile olur.
Balıkesir / TURKEY
...................
inh@drinh.com
İçeriğe dön