Peritonit - İnfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji Bilişim Ağı

İnfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji Bilişim Ağı
İçeriğe git

Peritonit

Trantre > Hastalıklar > Gastrointestinal
Spontan Bakteriyel Peritonit
- Sefotaksim 3x2g iv / Seftriakson 1x2g iv / Sefepim 3x1-2g iv
- Siprofloksasin 2x400mg iv / Levofloksasin 1x500mg iv / Moksifloksasin 1x400mg iv (beta-laktam alerjisinde)
- Piperasilin/tazobaktam 3x4.5g iv
- Ertapenem 1x1g iv
- Daha dirençli patojenlerde Meropenem 3x1g iv, İmpenem 4x500mg iv +/- Daptomisin 1x6mg/kg iv düşünülmelidir.
- Tedavi süresi 5-7 gündür

SBP ilk atağından sonra sekonder profilaksi önerilir.
- Trimethoprim/ sulfamethoxazole 160/800 1x1 po
- Norfloksasin 1x400mg po
- Siprofloksasin 1x750mg/hafta po

Siroz ve aktif GİS kanamasında proflaksi;
- Seftriakson 1x1g iv
- Norfloksasin 2x400mg po
- Profilaksi süresi 7 gündür


Sekonder Peritonit
- Rüptür, perforasyon, apse
- Hafif-orta derecede, toplum kökenli: Seftriakson 1x2g + Metronidazol 4x500mg
- Şiddetli, yüksek riskli, hastane kökenli: Piperasilin/tazobaktam 3x4.5g iv
- Diffüz peritonit ve septik şok: Meropenem 3x1g iv, İmipenem 4x500mg iv

Alternatif rejimler:
Hafif-orta derecede, toplum kökenli:
- Ertapenem 1x1g iv
- Tigesiklin 100mg yükle 12 saat sonra 2x50mg iv
- Moksifloksasin 1x400mg iv
Dirençli patojenler:
- Meropenem 3x1g iv, İmipenem 4x500mg iv
- Sefepim 2-3x2g iv + Metronidazol 4x500mg iv
- Siprofloksasin 2x400mg iv + Metronidazol 4x500mg iv

İntraperitoneal Kateter İlişkili Peritonit
- Vankomisin 15-30mg/kg/5-7 gün ip  veya Teikoplanin 15mg/kg/5 gün + Seftazidim 1x1-1.5g ip veya Sefepim 1x1g ip, Amikasin 1x2mg/kg ip veya Gentamisin 1x0.6mg/kg ip

- Kandia olasılığında Flukonazol 1x200mg/24-48 saat ip düşünülmelidir.

Not: İyileşmeyen veya kötüleşen hastalarda antibiyotik tedavisinin başarısızlığından şüphelenilmelidir ve genellikle direnç veya sekonder bakteriyel peritonitten kaynaklanır.
Balıkesir / TURKEY
...................
inh@drinh.com
İçeriğe dön