Tükrük Bezlerinin İnfeksiyonu - Dr. İsmail Necati Hakyemez

DRINH
İçeriğe git

Tükrük Bezlerinin İnfeksiyonu

Trantre > Gastrointestinal
Etiyoloji:
- Viral: Mumps virus, Parainfluenza virus, Echo virus, EBV, HIV
- Bakteriyel: S. aureus, S. pyogenes, S. viridans, H. influenza, Mycobacteria (nadir)

Tedavi:
- Viral parotitte semptomatik teedavi önerilir.
- Bakteriyel: MRSA'da vankomisin, M.tuberculosis'te standart anti-tüberküloz tedavi verilir.

Ek Bilgiler:
Klinik:
- Mumps bazen orşit ve meningoensefalit ile seyreder.

Tanı testleri:
- Sekresyonların viral ve bakteriyel açıdan kültürü
- Mumps'a karşı antikor titresi
-Parotis'in non-tüberküloz mikobakteri infeksiyonu unilateral ağrısız endürasyon gösterir: İİAB --- sitoloji + kültür

Risk faktörleri:
- İleri yaş, Dm, dehidratasyon, antikolinerjik/diüretik kullanımı
TURKEY
...................
info@drinh.com
DRINH
İçeriğe dön