Ulusal dernekler - Drinh

İNFEKSİYON HASTALIKLARI
İçeriğe git
Linkler

KLİMİK-Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
TMC-Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
VHSD-Viral Hepatitle Savaşım Derneği
FEN-Febril Nötropeni Derneği
HİDER-Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği
EKMUD-Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği
BAMÇAG-Batı Anadolu Mantar Çalışma Grubu
BUHASDER-Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği
DAS-Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği

Lorem Ipsum Dolor sit amet, 12
12345 Consectetur
(Adipiscing)
Lorem Ipsum
+00 012 345 678
+00 012 345 678 (fax)
İçeriğe dön