İnfeksiyon Hastalıkları Bilişim Ağı
İçeriğe git
Dernek

KLİMİK-Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
TMC-Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
VHSD-Viral Hepatitle Savaşım Derneği
FEN-Febril Nötropeni Derneği
HİDER-Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği
EKMUD-Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği
BAMÇAG-Batı Anadolu Mantar Çalışma Grubu
BUHASDER-Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği
DAS-Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği

+90 212 453 17 00
Dr. İsmail Necati Hakyemez
Created with WebSite X5
İçeriğe dön